Vi hjelper din bedrift i anbudsprosessen

Å skrive gode anbud er en komplisert og tidkrevende prosess. Anbudsjuristen bistår leverandører som ønsker hjelp til å levere vinneranbudet.

Hvilken anbudshjelp trenger du?

Få tilbud

Våre tjenester

Vi tilbyr

Anbudspakke

Å levere anbud er en omfattende og tidkrevende prosess. Vi hjelper dere med prosjektering, utforming, kvalitetssikring og levering av anbud, slik at dere kan delta i anbudskonkurransen med et godt utarbeidet tilbud. En anbudspakke inkluderer anbudsprosjektering gjennom hele
anbudsprosessen fra A-Å, fra beslutning om deltagelse er fattet, frem til komplett anbud er innlevert.

Les mer om våre tjenester

Anbudsbistand

Ved deltagelse i en anbudsprosess dukker
det gjerne opp mange spørsmål. Ønsker dere
å holde i prosessen på egenhånd, men
trenger bistand innenfor utvalgte
problemstillinger eller deler av anbudet? Eller
ønsker dere bistand i et begrenset antall timer? Vi hjelper med alt fra granskning av
konkurransegrunnlaget til skriving og
kvalitetssikring av anbudet før innlevering
slik at anbudet oppnår høyest mulig uttelling.

Klagebistand

Hvis oppdragsgiver ikke har fulgt reglene for offentlige anskaffelser eller retningslinjer gitt i konkurransegrunnlaget, bør du klage til oppdragsgiver. Vi bistår med håndtering og oppfølging av feil fra oppdragsgivers side. Dette kan innebære granskning av tildelingsbeslutningen, fremsette begjæring om innsyn, utarbeide klage til oppdragsgiver eller klageskriv til Klagenemda for offentlige
anskaffelser (KOFA).

Leverer dere anbud jevnlig?

Fast anbudspartner

Dersom dere ofte leverer anbud, og ønsker en fast anbudspartner som kan håndtere disse prosessene, tilbyr Anbudsjuristen fastpris per anbud etter nærmere avtale. I et slikt langsiktig samarbeid utvikler vi en helhetlig praksis som styrker tilbudsarbeidet hos bedriften.

Få tilbud

Hvem vi er

Anbudsjuristen ble startet i 2017 av juristene Lene Harling Myrold og Heidi Langseth. Vi har en visjon om å bidra til at alle bedrifter, uansett størrelse og kompetansenivå innen offentlige anskaffelser, skal kunne delta i anbudskonkurranser. Enhver bedrift skal kunne lykkes med å selge sine produkter og tjenester til offentlig sektor.

Med lidenskap for fagområdet og bred erfaring innen offentlige anskaffelser, hjelper Anbudsjuristen både erfarne og uerfarne, små, mellomstore og internasjonale selskaper i hele eller deler av anbudsprosessen. Slik sikrer vi at dere leverer et godt tilbud som følger gjeldende lover, regler og forskrifter.

Anbudsjuristen-lokalet

Våre verdier

Gode relasjoner

For oss er det viktig å skape gode og tette relasjoner med kundene våre, derfor sørger vi for tett oppfølging tilpasset våre kunders behov.

Ansvar

Vi er oppriktig engasjert i arbeidet vi gjør og tar ansvar for våre beslutninger, handlinger og resultater i anbudsarbeidet.

Rettferdighet

Rettferdighet er en viktig verdi for oss og vi er opptatt av at offentlige anbudskonkurranser skal være korrekt og rettferdig arrangert og gjennomført. Vi ønsker å hjelpe leverandører som føler seg urettferdig behandlet i anbudskonkurranser. Alle skal gis like muligheter til å delta.

Kunnskap
Vi er lidenskapelig opptatt av kunnskap innenfor fagfeltet og holder oss alltid oppdatert på de regler som gjelder, slik at vi kan vi lykkes med et godt og suksessfullt anbudsarbeid for kundene våre.

Lene Harling Myrold

Jurist

Lene er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen med offentlige anskaffelser som valgfag. Lene engasjerte seg i juridisk rettshjelperarbeid under studiet, og har erfaring med juridiske forhandlinger og tvisteløsning i tillegg til offentlige anskaffelser

Heidi Langseth

Jurist

Heidi er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med offentlige anskaffelser som valgfag. Heidi har bred erfaring med offentlige anskaffelser, både fra leverandørsiden og oppdragsgiversiden.

Hvorfor velge oss

Invester i kvalitet

Vi yter juridisk rådgivning innen anbudsrett. Dette kan være på alle stadier i anbudsprosessen eller i en eventuell klagesak. Vi yter også juridisk konsultasjon i enkeltsaker.

Med vår bistand kan du være trygg på anbudsinngivelse av høy kvalitet. Dette innebærer blant annet at anbudet har god struktur, godt språk, at taktiske mulighetsrom er utnyttet, at alle krav og kriterier er besvart, og at bedriften din får vist seg fra sin beste side når det gjelder.

Vi hjelper dere med anbudsprosessen

  • Anbudspakke
  • Anbudsbistand
  • Klagebistand
  • Fast anbudspartner

Få tilbud

Noen av våre kunder

Våre kunder representerer et bredt spekter av bransjer – det gir deg trygghet om at vi leverer kvalitet uansett vare- eller tjenesteområde.