Regjeringen vil ha smartere innkjøp!
Illustrasjon fra forsiden av Stortingsmeldingen “Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser”

Regjeringen vil ha smartere innkjøp!

Regjeringen la i april frem stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». Anbudsjuristen har lest meldingens drøye 160 sider og ser lyst på fremtidens offentlige anskaffelser dersom meldingens…

Comments Off on Regjeringen vil ha smartere innkjøp!
Close Menu