HMS-veileder for innkjøp i fornybarnæringen

Tenk HMS ved innkjøp I samarbeid med Energi Norge og Alme Solutions har vi utarbeidet en veileder for innkjøp i fornybarnæringen som skal hjelpe innkjøpere med å stille de nødvendige og…

Comments Off on HMS-veileder for innkjøp i fornybarnæringen
Close Menu