10 tips for å vinne anbudskonkurranser

10 tips for å vinne anbudskonkurranser

Offentlig sektor gjør innkjøp for over 500 milliarder kroner hvert år. Ved å delta i og vinne anbudskonkurranser får leverandøren ta del i denne omsetningen. Å delta i anbudskonkurranser og levere anbud som når opp til toppen kan imidlertid være krevende, både fordi det krever mye tid og ressurser, men også fordi det er utfordrende å skrive gode tilbud.