Nytt år – nye muligheter!

Nytt år – nye muligheter!

Anbudsjuristen anbefaler masteroppgaven «Oppdragsgivers adgang til å ivareta miljøhensyn» som lesestoff på nyåret for å sette den rette, grønne, stemningen for anskaffelsesåret 2019. Oppgaven gir en systematisk gjennomgang av hvilke mulighetsrom regelverket oppstiller for ivaretagelse av miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Anbudsjuristen tror og håper leverandørmarkedet i 2019 vil se flere konkurranser som premierer leverandører som tar miljøutfordringene på alvor.

God lesning!

Avhandlingen er forfattet av jurist Thuva Catherine Askheim og sensurert til beste karakter av advokat og nemndmedlem i KOFA Kristian Jåtog Trygstad. 

Close Menu