Anbudskonkurranse

Når det offentlige utlyser en anskaffelse på anbud, oppstår det som kalles for anbudskonkurranse. Anbudsjuristen hjelper deg i denne konkurransen.
strategi-for-anbudskonkurranse

Få tilbud

Når det utlyses et anbud, betyr det at du som leverandør kan sikre deg en inntektskilde i en bestemt periode fremover. Det er derfor gunstig for de som tilfredsstiller krav og kan utføre oppdraget å delta i anbudskonkurransen

Å delta i en anbudskonkurranse krever at bedriften din har nok tid og ressurser, både til å utføre selve oppdraget, men også til å skrive anbudet og delta i konkurransen. 

Det nytter ikke å være med i konkurransen hvis du og bedriften din uansett ikke kan oppfylle kravene. Da vil tilbudet ditt bli avvist. Det nytter heller ikke å oppfylle alle krav og ha de ressursene som kreves for å utføre oppdraget, dersom det ikke er noen i bedriften din som kan ta seg av anbudsprosessen. 

Person som signerer avtale

Hva er en anbudskonkurranse?

I en anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører gi tilbud for å gjennomføre et oppdrag. Vinneren av en slik åpen konkurranse får oppdraget. Det er flere ulike måter å gjennomføre en anbudskonkurranse på, og dette reguleres av det som kalles anskaffelsesprosedyrer. Disse ulike prosedyrene påvirkes blant annet av om det er aktører i det offentlige eller privat sektor som lyser ut anskaffelsen.

Nedenfor går vi inn på noen prosedyrer for offentlige anskaffelser. Når det offentlige skal anskaffe noe er det egne prosedyrer, retningslinjer og regler som gjelder, og som man må forholde seg til.

Konkurranse uten mulighet til forhandling

En typisk anbudskonkurranse gjennomføres med en type anskaffelsesprosedyre der forhandling mellom oppdragsgiver og leverandøren ikke er tillatt. Det er altså ikke lov å forhandle om løsningene, og det er heller lov å endre anbudet etter tilbudsfristens utløp.

Anbudskonkurranse med forhandlinger

Det finnes også anskaffelsesprosedyrer der forhandlinger mellom partene er tillatt. Dette gjelder hovedsakelig når anskaffelsen er over EØS-terskelverdiene (dvs. anskaffelser som reguleres av del III i Anskaffelsesforskriften). Denne prosedyren kan benyttes hvis det ikke er mulig å oppfylle alle krav i forhold til reglene, uten å tilpasse løsningene. Det er også mulig å gjennomføre anbudskonkurranse med forhandlinger dersom du kun har mottatt uakseptable tilbud. 

Til tross for at det hovedsakelig er anskaffelser over EØS-terskel som åpner for konkurranse med forhandlinger, kan det også åpnes for dialog mellom partene for anskaffelser regulert etter del II i Anskaffelsesforskriften. Denne dialogen kan altså omfatte forhandlinger. 

Slik foregår en anbudskonkurranse med forhandlinger

En anbudsprosess med forhandlinger foregår i to trinn, der leverandørene i første trinn må prekvalifiseres. Det betyr at det kun er leverandørene som oppfyller alle kvalifikasjonskravene som kan levere et tilbud i trinn to. 

Oppdragsgiver kan også begrense hvor mange som kan levere tilbud. Dersom det er tilfelle, må oppdragsgiveren gjøre en utvelgelse av leverandører før det endelige tilbudet skal leveres. Denne utvelgelsen baseres på tildelingskriteriene. Oppdragsgiveren må i denne utvelgelsen sørge for at det er nok konkurrenter igjen til at det er en reell konkurranse når det ferdige tilbudet skal leveres. 

Ulike typer anbudskonkurranser

Som angitt, påvirkes type anbudskonkurranse av om det er offentlig eller privat sektor som lyser ut oppdraget, og hvorvidt det er konkurranse med eller uten forhandlinger. Konkurransen vil også påvirkes av om den er åpen eller begrenset. 

Åpen anbudskonkurranse

Kort sagt betyr åpen anbudskonkurranse at alle leverandørene som er interesserte kan levere inn anbud. 

Begrenset anbudskonkurranse

En begrenset anbudskonkurranse begrenser hvilke leverandører som kan delta. Alle leverandører som er interesserte i å være med i konkurransen kan sende inn forespørsel om å få sende inn tilbud. Det er kun de som blir invitert som har tillatelse til å sende inn tilbud. 

I en begrenset konkurranse kan oppdragsgiveren invitere alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene til å delta, eller foreta en utvelgelse blant de kvalifiserte. 

Dame som skriver på PC

Hvordan foregår en anbudskonkurranse?

Oppdagelse av behov 

En anbudskonkurranse starter med at oppdragsgiver har et behov. Dette er et behov for at et arbeid eller en tjeneste skal utføres, eller at varer skal leveres. For å få dette gjort, kartlegger de behovet og hvilke krav som må legges til grunn for at oppdraget skal være gjennomførbart.

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

I kunngjøringen av anskaffelsen vil det foreligge et konkurransegrunnlag som forteller potensielle tilbydere hva innkjøper er ute etter. Konkurransegrunnlaget beskriver også krav for gjennomføring og hvilke kriterier på tildeling de tar i bruk for å vurdere leverandørene i anbudskonkurransen. 

Kunngjøring av anbud fra oppdragsgivere

Når konkurransegrunnlaget er utarbeidet, lyser oppdragsgiverne ut anbudet slik at de som ønsker kan begynne å skrive sitt tilbud. Dette kunngjøres på Doffin (Database for offentlige innkjøp). Dersom anskaffelsen overstiger EØS-terskelverdien skal det kunngjøres i TED (Tenders Electronic Daily). 

For deg som potensiell tilbyder er det derfor lurt å følge med på disse plattformene. Da får du oversikt over når det dukker opp en anskaffelse du ønsker å få kontrakten til.

Interesserte leverandører skriver og leverer anbud

De interesserte leverandørene som ønsker å delta i anbudskonkurransen skriver tilbud. Når tilbudet er ferdig skrevet og alle nødvendige dokumenter er innhentet kan leverandørene levere inn anbudet. Hvor anbudet skriftlig skal leveres, angis i kunngjøringen av anskaffelsen. Per i dag er det mye mer vanlig å gjøre dette gjennom en elektronisk plattform.

Vurdering av tilbudene

Når tilbudene er innlevert og innleveringsfristen har gått ut, begynner innkjøper vurderingen av de ulike tilbudene. De vurderes ut ifra om de innfrir alle krav, hvorvidt de kan levere det oppdragsgiver etterspør og i hvilken grad de oppfyller tildelingskriteriene.

Valg av leverandør

Når alle tilbudene er vurdert vil det tilbudet som i best mulig grad kan levere det oppdragsgiveren ønsker og scorer best på tildelingskriteriene, vinne anbudskonkurransen.

Mann som ser på PC-skjerm

Hvorfor delta i anbudskonkurranser?

For mange bedrifter er det oppdrag via anbud som sørger for at pengene strømmer inn på konto, men hvorfor bør du egentlig delta i anbudskonkurranser? Vi har listet opp noen gode grunner til å delta i disse konkurransene: 

  • Viktig for den økonomiske gevinsten
  • Det offentlige er en pålitelig kunde
  • En kontrakt med en offentlig oppdragsgiver gir forutsigbare inntekter
  • Bedriften din får sjansen til å vise hvor dyktige dere er, både ved å vinne konkurransen og ved å utføre oppdraget
  • Du kan ha mindre eller null fokus på oppsøkende salg, fordi bedriften din heller fokuserer på å vinne anbudskonkurranser

Dette må du huske på før du deltar i anbudskonkurranser

Det er gode grunner til å delta i anbudskonkurranser, men det er også noen ting du bør være bevisst på før du begir deg ut i slike konkurranser. Nedenfor har vi satt opp en liten punktliste over det du bør ta i betraktning før du gyver løs på anbudet.

  • Det krever både tid og penger å delta i en anbudskonkurranse
  • Hvis du ikke vinner anbudene får du heller ingen oppdrag, og heller ingen inntekt
  • Det kan være vanskelig å vite hva som må til for at ditt tilbud skal føre til en vunnet kontrakt

Det er med andre ord også ulemper ved å delta i anbudskonkurranser, og dersom du for eksempel ikke har kompetansen som kreves innad i bedriften din kan det virke bortkastet å bruke tid på. 

En løsning er å få hjelp av en ekstern part, som både har tid og kompetanse til å skrive et godt anbud og sikre din bedrifts deltakelse i anbudskonkurransen. På denne måten vil bedriften din spare tid på anbudsarbeidet som kan utnyttes til annet arbeid internt i bedriften. Den totale tiden som medgår til anbudsarbeidet vil også kortes ned ved å få bistand fra spesialister. 

Personer som sitter ved et bord

Anbudsjuristen hjelper deg i anbudskonkurransen 

Anbudsjuristen tilbyr tjenester innen prosjektering, skriving, kvalitetssikring og levering av anbud. Dersom du ønsker å delta i anbudskonkurranser, men mangler erfaring med hvordan prosessen gjennomføres, eller ikke har kapasitet til å jobbe med anbudet selv, hjelper vi deg med det.

Vi er alle jurister med lidenskap for anbud og offentlige anskaffelser. Om ønskelig holder vi også kurs innen fagområdet og kan granske konkurransegrunnlaget for deg.

Kontakt oss

Å levere et godt anbud er en komplisert prosess i flere trinn, og med vår spesialkompetanse innen regelverket for offentlige anskaffelser kan vi hjelpe din bedrift.

Vi bistår hele veien fra konkurransegrunnlaget publiseres til du har lagt inn et komplett, korrekt og attraktivt tilbud.

Trenger du hjelp med å lage tilbud til en anbudskonkurranse, kan vi i Anbudsjuristen hjelpe deg. Ta kontakt for å finne ut hva vi kan bistå deg med i anbudsprosessen.

Få tilbud