Anbudsmal

Det kan være vanskelig å vite hva et anbud egentlig skal inneholde. Nedenfor kan du lese mer om hva du bør få med i anbudet i vår lille anbudsmal.
anbudsmal-gjør-det-enklere-å-skrive-anbud

Få tilbud

Det å skrive et godt anbud er både tidkrevende og utfordrende. Ikke bare skal du vise oppdragsgiver at du har løsningen på behovet, du må også overbevise om at din bedrift er det rette valget. 

Hva skal egentlig et anbud inneholde? Det finnes ingen bestemt mal for dette. Årsaken til det er at alle anskaffelser er forskjellige. Anskaffelsens størrelse og type varierer – er det et stort byggeprosjekt eller er det snakk om tjenester innen helse- og sosialsektoren som skal leveres? 

Det kan hende at oppdragsgiveren allerede har laget et dokument eller oppsett som leverandørene skal bruke som utgangspunkt. De kan også ha brukt et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som allerede har ferdige poster som skal fylles ut. 

Det er vanskelig å lage en eksakt mal for hva innholdet i anbudet skal være, selv om det er konkurransegrunnlaget som er styrende for hva anbudet skal bestå av. Likevel er det noen ting som går igjen, og som bør være med i tilbudet du leverer. Nedenfor går vi litt nærmere inn på dette. 

Dette bør anbudet inneholde

Tilbudsbrev

 • Navn på din bedrift. 
 • Organisasjonsnummer.
 • Post- og besøksadresse.
 • Kontaktperson for anbudsprosessen.
 • Aksept av vedståelsesfristen i konkurransen.
 • Informasjon om eventuelle avvik eller forbehold fra konkurransegrunnlaget.

Besvarelse på kvalifikasjonskravene

 • I tilbudet må kvalifikasjonskravene enten besvares gjennom ESPD-skjema (europeisk egenerklæringsskjema), eller ved dokumentasjon i henhold til konkurransegrunnlaget av hvert enkelt krav, avhengig av anskaffelsesprosedyre.
 • I anbudskonkurranser hvor ESPD-skjema må besvares, kan det i tillegg være krav om dokumentasjon av hvert enkelt kvalifikasjonskrav.  

Besvarelse av kravspesifikasjonen

 • Kravspesifikasjonen angir kravene som stilles til leveransen og disse må gjerne besvares eller bekreftes oppfylt i tilbudet. 
 • Her er det viktig at alle minstekrav eller absolutte krav oppfylles av leverandøren for å unngå å bli avvist fra konkurransen.
 • Kravspesifikasjonen kan også være en del av tildelingskriteriene i noen anbudskonkurranser.

Besvarelse av tildelingskriteriene

 • Ta også med en besvarelse av tildelingskriteriene. Det er slik du dokumenterer at din bedrift har forstått hva som er viktig for innkjøper, og at bedriften din scorer så høyt som mulig på disse kriteriene. 

Tips

Les mellom linjene i konkurransegrunnlaget og beskriv hvordan du vil ivareta behov oppdragsgiver ikke har beskrevet selv. Kanskje de skal bygge en boligblokk ved siden av en skole? Da er det sentralt å vise til hvordan du og din bedrift skal ivareta sikkerheten til skolebarna og holde støynivået på byggeplassen nede under byggingen. 

Helt til slutt – Husk at du aldri er bedre enn det tilbudet ditt viser, det er hva som er nedfelt på papiret som vurderes.

Når anbudet er ferdig skrevet

Når du har skrevet ferdig anbudet og skaffet all dokumentasjon du trenger, bør du ta en siste gjennomgang. 

Les korrektur, rett opp alle skrivefeil og sørg for at du faktisk kommer med en løsning som dekker oppdragsgivers behov. Sørg også for at oppsettet er enkelt og oversiktlig. Det er tross alt helt vanlige mennesker som skal lese og vurdere tilbudet, og det er helt essensielt at det er lettlest og forståelig.

Når du har lest korrektur og forsikret deg om at all nødvendig informasjon er tatt med, skal du levere inn tilbudet slik det er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Sørg for å gjøre dette i god tid før innleveringsfristen. For sent innkomne anbud vil avvises fra anbudskonkurransen.  

Vi hjelper deg i anbudsprosessen

Vi i Anbudsjuristen bistår deg enten du ønsker å skrive anbudet selv eller ei. Du bestemmer om vi bare skal hjelpe til med utformingen av anbudet eller bistå i hele prosessen. 

Det er også mulig å booke kurs hos oss innen fagområdene offentlige anskaffelser og anbud. Vi bistår også i klagesaker og tilbyr øvrig konsultasjon i enkeltsaker. 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg med.

Få tilbud