Hvordan vinne anbud

Skal du delta i en anbudskonkurranse, men er usikker på hvordan du skal vinne anbudet? Anbudsjuristen tilbyr bistand med prosjektering og utforming av anbud.
seier-i-anbudskonkurransen

Få tilbud

Hvert år anskaffer det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. I den forbindelse gjennomføres det anbudskonkurranser for å velge hvilken leverandør som skal utføre arbeidet, tjenestene eller levere varene. For leverandørene er det store spørsmålet derfor hvordan de kan vinne anbudskonkurransen.

Å skrive et godt anbud som fører til at din bedrift vinner, er både tidkrevende og omfattende. Noen bedrifter har denne kompetansen internt i bedriften, men det gjelder definitivt ikke alle. For de som hverken har tid, ressurser eller kompetanse til å skrive anbud selv, kan det være en fordel å få hjelp.

Anbudsjuristen bistår bedrifter med prosjektering, utforming og kvalitetssikring av anbud, og jobber for at din bedrift skal vinne anbudskonkurransen.

Hva er et anbud?

Et anbud er et bindende tilbud mellom oppdragsgiver og leverandør for utførelse av vareleveranser, tjenester eller arbeid. Grunnen til at man benytter anbud er for å få utført et oppdrag til best mulig pris eller til de beste vilkårene. Når oppdragsgiver utlyser anskaffelsen, oppstår det en anbudskonkurranse mellom alle leverandørene som ønsker å få oppdraget. Målet er å vinne denne konkurransen.

Hvordan kan din bedrift vinne anbudet?

Å skrive et anbud er en omfattende og krevende prosess. Ikke bare må tilbudet være godt og relevant i forhold til det oppdragsgiveren spør etter. Det må også være utformet korrekt i henhold til vilkår, prosedyrer og betingelser som ligger til grunn for konkurransen. Nedenfor går vi nærmere inn på noen tips som kan hjelpe deg på vei mot å vinne konkurransen:

 • Vær forberedt
 • Sett av god tid, og sørg for å bruke tiden godt
 • Sett deg inn i konkurransegrunnlaget
 • Sørg for at bedriften din har kapasitet og kompetanse til å utføre oppdraget
 • Vær nøye i utforming av anbudet
 • Sett deg inn i oppdragsgivers posisjon
 • Få med korrekt dokumentasjon
 • Ta med lærdommen videre

Vær forberedt

Å vinne anbud betyr inntekt for bedriften. Hvis du ønsker å delta i konkurransene, bør du også følge med når de legges ut. Her kan du enten fysisk overvåke portalene der anbudene legges ut, eller du kan sette på varsling slik at du hele tiden har oversikt over hva som ligger ute.

Det kan også være en fordel å ha relevant dokumentasjon klart. Du kan ikke alltid forutse hva slags dokumentasjon innkjøper krever i anbudene, men dersom du vet om noen dokumenter du vanligvis må levere, er det like greit å ha disse klare i en egen mappe.

Bruk tiden godt

Dette henger sammen med punktet over. Ved å være godt forberedt og ha oversikt over alle konkurranser som legges ut, kan du starte på anbudsprosessen med en gang. Du vet aldri hvilke utfordringer som oppstår underveis, så det er med andre ord ingen tid å miste.

Ved å ha nødvendig dokumentasjon liggende klart i en mappe sparer du enda mer tid. Noen dokumenter har begrensninger for hvor gamle de kan være, men for dokumenter som ikke må fornyes jevnlig er det tidsbesparende å ha dem liggende i en egen mappe.

Sett deg inn i konkurransegrunnlaget

Når anskaffelsen kunngjøres foreligger det et konkurransegrunnlag leverandørene må forholde seg til når de skriver tilbudet sitt. Det er nemlig konkurransegrunnlaget som beskriver hvilket arbeid eller hvilken tjeneste de ønsker at leverandørene skal gi tilbud på, og hvilke formål anskaffelsen skal dekke.

Det er viktig at du setter deg godt inn i konkurransegrunnlaget før du leverer anbudet. Grunnen til dette er at det fremkommer hvilke krav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår som ligger til grunn for gjennomføringen av leveransen.

Konkurransegrunnlaget inneholder informasjon om kvalifikasjonskrav for leverandørene og hvordan de skal velges. Det fremkommer også hvilke regler som er gjeldende for gjennomføringen av konkurransen, som for eksempel frister, krav til kommunikasjon og hvilke prosedyrer som skal følges.

Det er med andre ord avgjørende å ha lest og forstått konkurransegrunnlaget for å kunne delta i og vinne konkurransen.

Sørg for å ha kapasitet og ressurser til å utføre oppdraget

Å vinne et anbud betyr at bedriften din har en ny inntektskilde for perioden oppdraget varer. Det er derfor viktig å sørge for at du faktisk har kapasitet og ressurser til å ta på deg oppgaven.

Dersom du ikke har det, vil du heller ikke ha sjansen til å vinne konkurransen. Det er ikke noe poeng i å bruke tid og ressurser på å delta i en anbudskonkurranse du uansett ikke har kjangs til å vinne – på grunn av manglende kunnskap, kapasitet og ressurser.

Sett deg inn i oppdragsgivers posisjon

Før du leverer anbudet, kan det være en god idé å sette deg i oppdragsgivers sko og vurdere eget tilbud. Er det noen ting i tilbudet som kan føre til at oppdragsgiver ikke velger din bedrift? Se på det med kritiske øyne og gjør endringer der du kan hvis du er redd for at oppdragsgiver skal vurdere det i negativ forstand.

Husk også at oppdragsgiver må utføre konkurransen i henhold spesifikke regler og retningslinjer som det kan være en fordel å være kjent med.

Få med rett dokumentasjon

I konkurransegrunnlaget vil det komme frem hva slags dokumentasjon du må levere sammen med tilbudet. Dette kan være dokumentasjon som den bestemte typen anskaffelse krever eller dokumentasjon oppdragsgiveren velger at tilbyderne skal levere. Uansett hva slags dokumentasjon det er snakk om er det viktig at denne dokumentasjonen sendes med tilbudet slik at du viser at din bedrift er en relevant leverandør.

Vær nøye med utformingen av anbudet

Det er anbudet du leverer som er sjansen din til å vinne konkurransen. Dersom dette ikke er godt utformet, vil sjansen for å vinne reduseres. Sørg for at tilbudet er oversiktlig, har en fin layout og ikke minst et godt språk.

Det er også viktig å sørge for at tilbudet er innrettet etter tildelingskriteriene. Det er nettopp disse som brukes til vurderingen av hvert tilbud. Et eksempel her kan være at oppdragsgiver vektlegger pris med 50 %, tidsbruk med 30 % og miljø med 20 %.

Her vil det være viktigere for innkjøper at prisen er god, fremfor at prosjektet utføres raskest mulig. Samtidig må du som tilbyder ta miljøaspektet i betraktning, da dette også er et tildelingskriterium. Dette er noe du bør få frem i tilbudet ditt slik at oppdragsgiver ser at din bedrift vektlegger både pris, tidsbruk og miljøhensyn i samme grad som de.

Ta med lærdommen videre

Uavhengig om din bedrift vinner konkurransen eller ikke, er noe av det viktigste etter en slik prosess å ta med seg lærdommen videre.

Hva gikk bra i denne prosessen som du bør fortsette med til neste gang, og hva gikk ikke fullt så bra, som du bør forbedre i neste anbudsprosess?

Kanskje hadde du skrevet et veldig godt tilbud, men manglet kjennskap til konkurransegjennomføringsverktøyet. Eller kanskje du hadde et godt tilbud, men manglet relevant dokumentasjon? Uansett hva det er, skriv det ned og ta det med i neste prosess.

5 tips til hva du IKKE må gjøre i en anbudsprosess

Det er alltid kjekt med en oversikt over hva du bør gjøre for å øke vinnersjansene i en konkurransesituasjon. Samtidig kan det også være lurt å ha en oversikt over hva du absolutt ikke må gjøre. Vi har laget en liten liste med tips til hva du bør unngå i anbudsprosessen:

 1. Sette av for kort tid eller begynne å skrive tilbudet rett før innleveringsfrist
 2. Ikke lese konkurransegrunnlaget grundig nok
 3. Bruke et anbud du har sendt inn tidligere uten å tilpasse det til det nye oppdraget
 4. Ikke lese korrektur før du sender inn tilbudet
 5. Ikke lese spørsmål- og svardokumentene som foreligger sammen med kunngjøring og konkurransegrunnlag
 6. Ikke sette deg inn i portalen eller programmet som brukes for innlevering av tilbudet

Anbudsjuristen hjelper deg i anbudsprosessen

Anbudsjuristen ble startet i 2017 og drives av Lene Harling Myrold og Heidi Langseth. Vi er spesialisert innen offentlige anskaffelser og jobber for at alle leverandører skal kunne delta i og vinne anbudskonkurranser, uavhengig av størrelse på bedrift og tilgang på kompetanse.

Kontakt oss

Enten du trenger bistand til utforming og kvalitetssikring av anbudet, eller bare har spørsmål relatert til anbudsprosessen, kan vi i Anbudsjuristen hjelpe deg. Vi jobber for at kundene våre skal levere gode tilbud og bistår gjerne i anbudsprosessen.

Vi tilbyr også bistand i klagesaker og granskning av konkurransegrunnlag. Dersom det er noe du lurer på i forhold til private og offentlige anbud, holder vi gjerne kurs om dette for deg.

Få tilbud