Skrive anbud

Å skrive anbud er en omfattende prosess. Med de rette grepene kan du vinne anbudskonkurransen. La oss hjelpe deg med å vinne anbudet.
skrive-anbud-er-omfattende

Få tilbud

Offentlige anskaffelser er for mange bedrifter nøkkelen til å sikre inntekt for en periode fremover. Derfor er det også attraktivt å delta i anbudskonkurranser. 

For å vinne en anbudskonkurranse må du som tilbyder levere inn et anbud, også kalt tilbud, som viser oppdragsgiver at din bedrift er rett leverandør for jobben. Dette er ofte en utfordring da det å skrive anbud krever mye arbeid, og ikke minst tid.

Anbudsjuristen er et selskap som er 100 % rendyrket innen anbudsrett, og tilbyr prosjektering, skriving og kvalitetssikring av anbud. Vi bistår også i klagesaker av offentlige anskaffelser og tilbyr kurs innen fagfeltet

Mann som sitter foran en laptop.

Hvordan skriver man egentlig et anbud?

Anbudet er det leverandøren leverer inn til oppdragsgiver for å overbevise oppdragsgiveren om at de tilfredsstiller alle krav og kan levere den etterspurte anskaffelsen. Det er en juridisk bindende avtale mellom oppdragsgiver og leverandør om utførelsen av oppdraget.

Hva anbudet skal inneholde påvirkes av flere faktorer, deriblant om det er offentlig eller privat sektor som lyser ut oppdraget. I private anskaffelser kan det for eksempel foreligge egendefinerte krav til innhold i tilbudet, men de trenger ikke forholde seg til lov og forskrift slik det offentlige må.

I offentlige anskaffelser påvirkes innholdet i anbudet av hvor høyt beløpet er og hva slags type innkjøp det er snakk om. Likevel finnes det ingen bestemt mal for hvordan anbudet skal skrives eller utformes.

I noen sammenhenger kan likevel oppdragsgiver legge ved en mal som leverandørene skal bruke. Dette er med på å gjøre det enklere for leverandørene å vite hva som skal skrives i tilbudet. Samtidig blir det enklere for oppdragsgiver å sammenligne tilbudene siden alle er basert på samme oppsett og type innhold. 

Uavhengig av om det er vedlagt en mal eller ikke, er det visse sentrale elementer dere bør ha med i tilbudet. Nedenfor går vi litt nærmere inn på dette.

Hva skal være med i anbudet?

Som nevnt over finnes det ingen egen mal for eksakt hvordan et anbud skal se ut eller hvordan det skal skrives. Derfor er det også vanskelig å vite hva som skal være med og hvordan utformingen skal være.

I anbudet skal det komme frem hva du som leverandør kan tilby oppdragsgiver. Et godt utgangspunkt er derfor å lese kunngjøringen med konkurransegrunnlag og eventuell annen informasjon som gjelder for anskaffelsen. Ved å lese dette grundig vil du få en god forståelse for hva innkjøper er ute etter. Da har du en god forutsetning for å skrive et godt anbud.

Konkurransegrunnlaget

I utlysningen av anbudet vil det foreligge et konkurransegrunnlag som er selve beskrivelsen på hva oppdragsgiver ønsker. Det er hovedsakelig dette som er utgangspunktet for hva tilbudet du leverer skal beskrive og bør inneholde.

Siden det er konkurransegrunnlaget som legges til grunn for utforming av anbudet, er det store spørsmålet hva konkurransegrunnlaget inneholder. 

anskaffelser.no står det at konkurransegrunnlaget er alle dokumenter oppdragsgiveren utformer eller henviser til i sammenheng med anskaffelsen. De eneste dokumentene som ikke er gjeldende som en del av konkurransegrunnlaget er selve kunngjøringen av oppdraget og det europeiske egenerklæringsskjemaet. 

Hva skal oppdragsgiver ha?

Først og fremst skal det fremkomme hva oppdragsgiver er ute etter. Hvilke tjenester, varer eller arbeid er det snakk om? Hvilke behov skal dekkes? Dette skal du som tilbyder svare kort og konkret på i anbudet. Beskriv hvilken løsning din bedrift kan tilby for å dekke behovet.

Sørg for å svare eksakt på det oppdragsgiver spør etter og beskriv hvordan din bedrift skal løse det. Ikke dra inn andre elementer som hverken er relevant eller interessant for oppdragsgiveren å vite. Husk at tilbudet du gir er bindende. Alt du skriver at bedriften din tilbyr, skal du levere, men heller ikke noe mer enn det.

Det er likevel sentralt å trekke frem elementer som oppdragsgiver ikke etterspør, dersom det er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. Det kan jo være noe oppdragsgiver selv ikke har tenkt på, som så absolutt bør være med i anskaffelsen. 

Hvilke spesifikasjoner er viktige å oppfylle?

I konkurransegrunnlaget beskriver innkjøper hvilke krav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår som er gjeldende for anskaffelsen. For deg som skal skrive anbud er det viktig å lese disse nøye, og sørge for å gi et tilbud som i best mulig grad oppfyller disse kravene. 

Anskaffelsens kravspesifikasjon skal angi kravene som stilles til egenskapene til varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som skal anskaffes. Dette må du også skrive om i tilbudet for å vise at bedriften din innfrir kravene til leveransen. 

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskravene innkjøper beskriver, forteller hvilke krav de stiller til leverandørene. Hensikten med at oppdragsgiver stiller kvalifikasjonskrav er for å forsikre seg om at leverandørene faktisk har den kompetansen, kapasiteten og økonomien som trengs for å gjennomføre oppdraget i henhold til kontraktsforpliktelsene. 

Her er det derfor sentralt at du dokumenterer at bedriften din innfrir kravene til oppdragsgiver. Hvis bedriften din ikke gjør det, vil anbudet ditt avvises. 

Klokke

Tidsfrister

I tilbudet ditt er det relevant å gi oppdragsgiver et tidsestimat på gjennomføringen av oppdraget. Oppdragsgiver har sannsynligvis angitt ønsket tidspunkt for ferdigstillelse. Det er viktig at du som leverandør viser at du har fått med deg dette, og kan vise til når din bedrift kan være ferdig med oppdraget. 

I forhold til tidsfrister vil du også komme langt med å utarbeide en fremdriftsplan som viser oppdragsgiver hvordan du planlegger å gjennomføre oppdraget.

Hvordan tar bedriften din miljøhensyn?

Oppdragsgiver kan også stille krav til at du som leverandør skal gjennomføre arbeidet med hensyn til miljøet. Hvis dette er tilfelle, er det viktig å beskrive hvordan bedriften din vil jobbe for å ivareta dette kravet. 

Eksempler på slike krav kan være et maks utslipp av CO2 eller at produktene ikke skal inneholde miljøfarlige kjemikalier. Da er det viktig at du dokumenterer hvordan bedriften din ivaretar dette. 

Vis at bedriften din har kompetansen som kreves

Det er viktig å få frem at bedriften din har kompetansen som oppdragsgiver krever. Dette kan for eksempel være at prosjektlederen i et byggeprosjekt må ha mastergrad innen fagområdet, eller at det skal være lærlinger med i prosjektet. Det kan også dreie seg om visse sertifiseringer innen ulike fagområder som du må vise at dere innehar i bedriften.

Tildelingskriteriene

I utlysningen av anbudet skal det i tillegg til konkurransegrunnlaget, foreligge hvilke tildelingskriterier som brukes for å vurdere tilbudene. Det tilbudet som scorer best på disse kriteriene vinner konkurransen og tildeles kontrakten. Eksempler på tildelingskriterier kan være lavest kostnad, lavest pris, og laveste pris eller kostnad sett i sammenheng med kvalitet.

Et skrivebord med laptop, kaffe, mobiltelefon og notatblokk på.

Slik skriver du gode anbud

For å sikre at du skriver et godt anbud, har vi ramset opp noen ting som kan være smart å huske på under utformingen av anbudet. 

  • Sett av god tid.
  • Skriv kort og konkret – teksten skal være lettlest og forståelig.
  • Unngå fagtermer som er vanskelig å forstå.
  • Svar på punktene i konkurransegrunnlaget og tildelingskriteriene – det gjør det lett for oppdragsgiver å se at det de etterspør er ivaretatt.
  • Vær nøye og les korrektur.
  • Sørg for at all dokumentasjon er med.

Vi hjelper deg med å skrive tilbud

Dersom du ønsker å delta i anbudskonkurranser, men ikke er helt trygg på hvordan du skal gjennomføre anbudsprosessen, kan vi i Anbudsjuristen hjelpe deg. Vi bistår gjerne med utforming av tilbudet slik at du er sikker på å levere et anbud som får frem din bedrifts kompetanse, erfaring og evne til å utføre oppdraget.

Kontakt oss

Anbudsjuristen består av Lene Harling Myrold, Heidi Langseth og Emilie Aamodt. Vi er alle jurister med bred erfaring innen offentlige anskaffelser. Med en brennende interesse for faget jobber vi for at din bedrift skal skrive det beste anbudet og vinne konkurransen. 

Lurer du på noe?

Dersom du har spørsmål angående anbudskonkurranser, selve anbudsprosessen eller hvordan du skriver anbud, er det bare å kontakte oss via kontaktskjemaet eller e-post: post@anbudsjuristen.no.

Trenger du hjelp til å skrive anbud, bistår vi gjerne. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for deg.

Få tilbud