KOFA-seier for Anbudsjuristen

KOFA-seier for Anbudsjuristen

Saken gjaldt påstand om ulovlig direkteanskaffelse av brøytetjenester og annet vintervedlikehold. Sunnfjord kommune annonserte 16. juli 2020 en konkurranse for inngåelse av kontrakter om vintervedlikehold av kommunale veier i Førde, Gaular, Naustdal og Jølster. Avtalene skulle ha en varighet på fem år, med opsjon på forlengelse i inntil to år. Konkurransen ble annonsert på kommunens hjemmeside og i avisen Firda.