Begrepet “eller tilsvarende” ingen hvilepute

Begrepet “eller tilsvarende” ingen hvilepute

Les KOFAs nylig avsagte avgjørelse i sak 2017/123 som igjen bekrefter at terskelen for hvorvidt bruk av merkenavn anses å ha konkurransevridende virkning er lav. Det snevre unntaket som følger av § 15-1 (4) bokstav b omfatter kun de tilfeller der det ikke er mulig for oppdragsgiver å beskrive anskaffelsen tilstrekkelig presist og forståelig. Bruken av henvisningen «eller tilsvarende» gjør ikke i seg selv at bruken av merkenavn er tillat. Heller ikke oppgaven med å beskrive flere hundre artikler i et prisskjema gjør bruken av merkenavn tillat.

Klikk her for å lese avgjørelsen! 

Close Menu