Offentlige innkjøp er viktigere enn noen gang

Myndighetenes restriksjoner som følge av koronautbruddet rammer næringslivet som aldri før i moderne tid. At offentlige innkjøpere holder sin aktivitet oppe, har aldri vært viktigere. Med sine årlige innkjøp av…

Comments Off on Offentlige innkjøp er viktigere enn noen gang

Anbud – 10 tips for å vinne anbudskonkurranser

Offentlig sektor gjør innkjøp for over 500 milliarder kroner hvert år. Ved å delta i og vinne anbudskonkurranser får leverandøren ta del i denne omsetningen. Å delta i anbudskonkurranser og…

Comments Off on Anbud – 10 tips for å vinne anbudskonkurranser

HMS-veileder for innkjøp i fornybarnæringen

Tenk HMS ved innkjøp I samarbeid med Energi Norge og Alme Solutions har vi utarbeidet en veileder for innkjøp i fornybarnæringen som skal hjelpe innkjøpere med å stille de nødvendige og…

Comments Off on HMS-veileder for innkjøp i fornybarnæringen

Anbudshjelp

Anbudsjuristen hjelper deg med: Anbudsprosjektering Granskning Skriving og kvalitetssikring av anbud Klagebistand Kurs Øvrig konsultasjon Med vår bistand kan du være trygg på at du leverer et anbud av høy…

Comments Off on Anbudshjelp

Fokus på kompetanse om offentlige anskaffelser i VA-bransjen

VA-nytt har i sin nyeste artikkel rettet søkelyset mot regjeringens stortingsmelding om offentlige anskaffelser og dens mulige bidrag til profesjonalisering og effektivisering av offentlige innkjøp. VA-bransjen er en av flere…

Comments Off on Fokus på kompetanse om offentlige anskaffelser i VA-bransjen
Regjeringen vil ha smartere innkjøp!
Illustrasjon fra forsiden av Stortingsmeldingen “Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser”

Regjeringen vil ha smartere innkjøp!

Regjeringen la i april frem stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». Anbudsjuristen har lest meldingens drøye 160 sider og ser lyst på fremtidens offentlige anskaffelser dersom meldingens…

Comments Off on Regjeringen vil ha smartere innkjøp!

Nytt år – nye muligheter!

Anbudsjuristen anbefaler masteroppgaven «Oppdragsgivers adgang til å ivareta miljøhensyn» som lesestoff på nyåret for å sette den rette, grønne, stemningen for anskaffelsesåret 2019. Oppgaven gir en systematisk gjennomgang av hvilke…

Comments Off on Nytt år – nye muligheter!

KOFA 15 år

Torsdag 7. november var Anbudsjuristen med å feire KOFAs 15 årsjubileum i Bergen. De 400 konferansedeltakerne fikk blant annet høre sekretariatsleder Anneline Vingsgård fortelle om KOFAs opphav helt tilbake til…

Comments Off on KOFA 15 år
Close Menu