Fokus på kompetanse om offentlige anskaffelser i VA-bransjen

Fokus på kompetanse om offentlige anskaffelser i VA-bransjen

VA-nytt har i sin nyeste artikkel rettet søkelyset mot regjeringens stortingsmelding om offentlige anskaffelser og dens mulige bidrag til profesjonalisering og effektivisering av offentlige innkjøp. VA-bransjen er en av flere bransjer som på sikt kan ha godt av kompetanseløftet regjeringen i sin melding legger opp til. Artikkelen finner du her.

Close Menu