Aktuelt

KOFA-seier for Anbudsjuristen

KOFA-seier for Anbudsjuristen

Saken gjaldt påstand om ulovlig direkteanskaffelse av brøytetjenester og annet vintervedlikehold. Sunnfjord kommune annonserte 16. juli 2020 en konkurranse for inngåelse av kontrakter om vintervedlikehold av kommunale veier i Førde, Gaular, Naustdal og Jølster. Avtalene skulle ha en varighet på fem år, med opsjon på forlengelse i inntil to år. Konkurransen ble annonsert på kommunens hjemmeside og i avisen Firda.

read more
Anbudskonkurranse

Anbudskonkurranse

Når det offentlige utlyser en anskaffelse på anbud, oppstår det som kalles for anbudskonkurranse. Anbudsjuristen hjelper deg i denne konkurransen.

read more
Hvordan vinne anbud

Hvordan vinne anbud

Skal du delta i en anbudskonkurranse, men er usikker på hvordan du skal vinne anbudet? Anbudsjuristen tilbyr bistand med prosjektering og utforming av anbud.

read more
Anbudsmal

Anbudsmal

Det kan være vanskelig å vite hva et anbud egentlig skal inneholde. Nedenfor kan du lese mer om hva du bør få med i anbudet i vår lille anbudsmal.

read more
Offentlige anbudsregler

Offentlige anbudsregler

I offentlige anskaffelser er det viktig at du setter deg godt inn i de offentlige anbudsreglene. Vi i Anbudsjuristen hjelper deg med dette.

read more
Skrive anbud

Skrive anbud

Å skrive anbud er en omfattende prosess. Med de rette grepene kan du vinne anbudskonkurransen. La oss hjelpe deg med å vinne anbudet.

read more
10 tips for å vinne anbudskonkurranser

10 tips for å vinne anbudskonkurranser

Offentlig sektor gjør innkjøp for over 500 milliarder kroner hvert år. Ved å delta i og vinne anbudskonkurranser får leverandøren ta del i denne omsetningen. Å delta i anbudskonkurranser og levere anbud som når opp til toppen kan imidlertid være krevende, både fordi det krever mye tid og ressurser, men også fordi det er utfordrende å skrive gode tilbud.

read more