KOFA 15 år

KOFA 15 år

Torsdag 7. november var Anbudsjuristen med å feire KOFAs 15 årsjubileum i Bergen.

De 400 konferansedeltakerne fikk blant annet høre sekretariatsleder Anneline Vingsgård fortelle om KOFAs opphav helt tilbake til NHO/KS samarbeidet ble stiftet i 1997. KOFA ble etablert i 2003 og klagetilstrømmingen har siden den gang variert kraftig. Nylig har klagegebyret til KOFA økt, og det diskuteres om dette er en av grunnene til at KOFA nå imøtegår et år med en rekordlav tilstrømming av klager.

På konferansen ble det gjennomgått flere viktige KOFA-avgjørelser, deriblant:

Hva er et “offentligrettslig organ”: 

  • 2017/131 Norges idrettsforbund
  • 2017/147 Norges Sjømatråd AS
  • 2017/71 Stiftelsen Protect Sápmi

Gebyrsaker: 

  • 2016/87 Staur Gård AS
  • 2017/147 Norges Sjømatråd AS
  • 2017/71 Stiftelsen Protect Sápmi

Ulovlig direkteanskaffelser og gebyrgrunnlag: 

  • 2017/145 Seljord kommune
  • 2017/182 Helse Stavanger HF

Konferansen avsluttes med at professor em. Kai Krüger mottar en velfortjent hyllest.

Anbudsjuristen ser frem til neste års konferanse og håper på et økt klagetilfang hos KOFA!

Close Menu