Kommune dømt til å betale 11,6 millioner for brudd på reglene om offentlige anskaffelser

Kommune dømt til å betale 11,6 millioner for brudd på reglene om offentlige anskaffelser

Herøy kommune har blitt dømt i Hålogaland lagmannsrett til å betale 11,6 millioner kroner for grove brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. To entreprenører gikk til sak mot kommunen og fikk medhold. I dommen er det sannsynliggjort at anbudskonkurransen var rigget slik at akkurat vinneren av anbudskonkurransen skulle tildeles kontrakten.

Dommen illustrerer at brudd på reglene om offentlige anskaffelser kan straffe seg hardt. Vi i Anbudsjuristen oppdager litt for ofte brudd fra oppdragsgiveres side og vil fortsette å påklage slike brudd  for å bidra til  at offentlige anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket.

Les om saken på NRK her!

Close Menu