Medhold i KOFA!

Medhold i KOFA!

Forrige uke ble det avsagt en avgjørelse i KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser) i sak mot Oslo kommune. Spørsmålet var om vinneren av konkurransen skulle vært avvist på grunn av avvik fra angitte minstekrav. Avviket knyttet seg til om det var inngitt en “espressobønne” eller ikke. Klagen ble utarbeidet av Anbudsjuristen (på daværende tidspunkt Tenders Norge) på vegne av klager i saken.

Her kan du lese mer om saken;

 

Close Menu