HMS-veileder for innkjøp i fornybarnæringen

HMS-veileder for innkjøp i fornybarnæringen

Tenk HMS ved innkjøp

I samarbeid med Energi Norge og Alme Solutions har vi utarbeidet en veileder for innkjøp i fornybarnæringen som skal hjelpe innkjøpere med å stille de nødvendige og riktige kravene til HMS i anbudskonkurranser.

Bruk av uforholdsmessig mye tid på HMS-dokumentasjon i forbindelse med prekvalifiseringer og tilbud har vært og er et problem for leverandører ved deltakelse i anbudskonkurranser. Spesielt krevende er det når ‘alle’ innkjøpere har sine egne krav og standarder. Denne veilederen skal være et hjelpemiddel til hvordan krav til HMS kan stilles ved innkjøp, slik at leverandøren kan bruke sine ressurser til å aktivt forbedre sine HMS-leveranser i oppdragene og HMS-resultatene i næringen kan forbedres.

Close Menu