Våre tjenester

 

Å levere et tilbud til private eller offentlige oppdragsgivere er en komplisert prosess i flere trinn. Vi bistår leverandører fra konkurransegrunnlaget publiseres til det skal leveres et komplett, korrekt og attraktivt tilbud og i tidsrommet frem til kontrakten signeres. 

Anbudsprosjektering

Et vinnende anbud skal være både korrekt og attraktivt for oppdragsgiveren. Du har kunnskapen om produktet eller tjenesten og vi har kunnskap om private og offentlige anskaffelser. Vi tilbyr full prosjektledelse av anbud, hvilket innebærer at Anbudsjuristen identifiserer og fordeler arbeidsoppgaver, har ansvaret for utarbeidelse og innlevering av tilbud og gransker tildelingsbeslutningen når den kommer.

Granskning

Dersom selskapet ønsker å utarbeide tilbudet på egen hånd, men vil ha en prosjektplan å følge samt råd til gjennomføringen av prosessen, bistår Anbudsjuristen med granskning av konkurransegrunnlaget. I slike tilfeller vil vi påse at grunnlaget følger gjeldende regelverk og gi råd og strategier for hvordan tilbudet skal tilpasses grunnlaget.

Kvalitetssikring

For noen selskaper som innehar kompetanse og ressurser, passer det bedre å skrive tilbudet selv. I slike tilfeller tilbyr Anbudsjuristen kvalitetssikring av det allerede produserte tilbudet. Vi vil sikre at tilbudet er mest mulig korrekt og konkurransedyktig. Når vi kvalitetssikrer tilbudet ditt kontrollerer vi at tilbudet er komplett i henhold til angitte krav og spesifikasjoner og at beskrivelser er presise og velformulerte. Vi kommer også med juridiske og taktiske råd slik at tilbudet ditt skal oppnå høyest mulig score.

Klage

Dersom oppdragsgiver ikke har fulgt reglene for offentlige anskaffelser eller retningslinjene gitt i konkurransegrunnlaget, bør du klage til oppdragsgiveren. Vi bistår leverandører med håndtering og oppfølging av feil fra oppdragsgivers side. Dette kan være å granske tildelingsbeslutningen, fremsette begjæring om innsyn, utarbeide klage til oppdragsgiveren eller klageskriv til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Konsultasjon

Har du konkrete spørsmål til en anbudskonkurranse eller ønsker generell rådgivning knyttet til prosess og regler for offentlige anskaffelser, tilbyr Anbudsjuristen enkeltstående konsultasjon. 

Priser

Våre fleste tjenester tilbys til en fastpris etter avtale på bakgrunn av oppdragets omfang og kompleksitet. For anbudsprosjektering tar vi i tillegg et forhåndsavtalt suksesshonorar dersom leverandøren vinner anbudet. 

Timeprisen for øvrige oppdrag som faller utenfor fastpris, varierer ut fra oppdragets karakter og vil fremkomme særskilt av oppdragsbekreftelsen i den konkrete sak.

Close Menu