Våre tjenester

Har du spørsmål om en anbudskonkurranse eller ønsker å komme i kontakt med oss for en uforpliktende samtale? Kontakt oss via vårt kontaktskjema her

Anbudspakke

For deg som ønsker kvalitet og grundighet i alle ledd av anbudsprosessen, og ikke har tid, kunnskap eller ressurser til å håndtere prosessen på egenhånd.

Anbudsbistand

Tjenesten for deg som trenger bistand med utvalgte oppgaver innenfor en anbudsprosess eller ønsker anbudshjelp i et begrenset antall timer.

Fast anbudspartner

Dersom du leverer anbud til offentlig sektor jevnlig, bistår vi deg som fast partner i anbudsprosessen og tar hånd om prosessen i et helhetlig og langsiktig perspektiv.

Anbudspakke passer deg som ønsker kvalitet og grundighet i alle ledd av anbudsprosessen, slik at
tilbudet som leveres blir best mulig. Det passer for deg som ikke har tid, kunnskap eller ressurser til å
håndtere anbudsprosessen på egenhånd.

Pris anbudspakke

Hva er anbudspakke?

Anbudspakke omfatter anbudsprosjektering gjennom hele anbudsprosessen fra A-Å. Det vil si bistand fra det er besluttet deltagelse i konkurransen, og frem til det er levert et komplett tilbud innen tilbudsfristen.

Anbudsjuristen prosjektleder anbudsprosessen, og tar ansvar for utarbeidelse av anbudstekster og innlevering av tilbudet.

Anbudspakke omfatter typisk

 • En fullstendig gjennomgang av konkurransen med prosjektplan
 • Håndtering av kommunikasjon med oppdragsgiver og KGV
 • Utarbeidelse av anbudstekster
 • Juridisk og prosessuell kvalitetssikring av anbud opp mot lovverk og konkurransegrunnlag
 • Løpende taktiske og strategiske anbudsvurderinger
 • Layout, struktur og presentasjon av anbud
 • Innlevering av anbud og bindende signering
 • Gjennomgang av tildelingsbeslutning uavhengig av resultat

Dersom du har et av behovene nedenfor, er anbudspakke noe for deg

 • Ønsker at noen tar ansvar og lederskap til anbudsprosessen
 • Ønsker å utnytte arbeidstiden til annet enn anbudsarbeid
 • Ønsker kvalitet og grundighet i anbudsprosessen
 • Ønsker bistand til utarbeidelse av anbudsdokumentasjon

Trenger du bistand med utvalgte oppgaver innenfor en anbudsprosess eller ønsker anbudshjelp i et begrenset antall timer? Vi bistår gjerne – nedenfor følger noen eksempler på ulike former for anbudsbistand.

Pris anbudsbistand

Sjekkliste for anbudsprosessen

Er du usikker på hva som skal dokumenteres, og hvilke forhold som skal besvares? Hva er minimumskrav og hvilke deler av besvarelsen vil gi uttelling? Er konkurransen uoversiktlig og KGV-portalen forvirrende? Hva må tilbudet bestå av for å unngå avvisning?

Anbudsjuristen bistår med en gjennomgang av konkurransen og oppsett av sjekkliste som gir oversikt over konkurransegrunnlaget, viktige krav og kriterier, samt angivelse av hva et komplett og attraktivt tilbud må bestå av.

Sjekklisten gir deg et verktøy for å lykkes med anbudsarbeidet på egenhånd.

Kvalitetssikring

Har du et anbudsutkast klart for innlevering og ønsker en gjennomgang av anbudet som sikrer at eventuelle formelle, prosessuelle eller juridiske avvik lukes ut? Ønsker du innspill på forbedringspotensialet i anbudet og synliggjøring av risiko for lav uttelling?

Vi har erfaring med evaluering av anbud fra oppdragsgiversiden og bistår med en kritisk gjennomgang av tilbudet. Når vi kvalitetssikrer tilbudet kontrollerer vi at tilbudet er komplett i henhold til angitte krav og spesifikasjoner og at beskrivelser er presise og velformulerte. Vi kommer også med juridiske og taktiske råd slik at tilbudet ditt skal oppnå høyest mulig score. 

Oppsett av besvarelser

Er du usikker på hvordan anbudskonkurransens oppgaveforståelse eller tildeling bør besvares? Har du en tidligere anbudsbesvarelse liggende, men sliter med å få god uttelling i anbudskonkurranser?

Vi har bred erfaring med utarbeidelse av anbudsbesvarelser og bistår gjerne med oppsett og strukturering av besvarelser tilpasset den aktuelle konkurransen. 

Gjennomgang av kontrakt

Er du usikker på hvilke forpliktelser du påtar deg ved å inngi anbud? Er kontrakten uoversiktlig og er du usikker på hva kontraktens krav og klausuler vil medføre i praksis? Er det brukt kontraktsstandarder du ikke er kjent med?

Vi foretar en gjennomgang av kontrakten og belyser relevant risiko for deg. 

Ta kontakt dersom du ønsker bistand med utvalgte oppgaver innenfor din anbudsprosess eller ønsker anbudshjelp i et konkret antall timer.

Føler du deg urettferdig behandlet i en anbudsprosess?

Dersom oppdragsgiver ikke har fulgt reglene for offentlige anskaffelser eller retningslinjene gitt i konkurransegrunnlaget, bør du klage til oppdragsgiveren eller KOFA.

Vi bistår leverandører med håndtering og oppfølging av feil fra oppdragsgivers side. Dette kan være å granske tildelingsbeslutningen, fremsette begjæring om innsyn, utarbeide klage til oppdragsgiveren eller klageskriv til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Vi tilbyr en uforpliktende vurdering av din sak.

Pris klagebistand

Leverer du jevnlig anbud til offentlig eller privat sektor?

Dersom dere ofte leverer anbud og ønsker en fast anbudspartner som kan håndtere disse prosessene, tilbyr Anbudsjuristen fast anbudssamarbeid. I et slikt anbudssamarbeid håndterer Anbudsjuristen alt arbeid knyttet til din bedrifts deltagelse i anbud, fra overvåkning av relevante anbudskonkurranser i markedet, til komplette anbud er innlevert. Anbudsjuristen leverer jevnlig resultatrapporter og statistikkoversikt over
anbudsaktiviteten

Som din faste anbudspartner tilbyr Anbudsjuristen fastpris pr. anbud etter nærmere avtale.

Få tilbud

11 + 1 =