Våre tjenester

 

Å levere et tilbud til private eller offentlige oppdragsgivere er en komplisert prosess i flere trinn. Vi bistår leverandører fra konkurransegrunnlaget publiseres til det skal leveres et komplett, korrekt og attraktivt tilbud og i tidsrommet frem til kontrakten signeres. 

Anbudshjelp

Et vinnende anbud skal være både korrekt og attraktivt for oppdragsgiveren. Du har kunnskapen om produktet eller tjenesten og vi har kunnskap om private og offentlige anskaffelser. Vi tilbyr full prosjektledelse av anbud, hvilket innebærer at Anbudsjuristen identifiserer og fordeler arbeidsoppgaver, har ansvaret for utarbeidelse og innlevering av tilbud og gransker tildelingsbeslutningen når den kommer.

Granskning

Dersom du ønsker å utarbeide tilbudet på egen hånd, men vil ha en prosjektplan å følge samt råd til gjennomføringen av prosessen, bistår Anbudsjuristen med granskning av konkurransegrunnlaget. Vi vil da påse at grunnlaget følger gjeldende regelverk og gi råd og strategier for hvordan tilbudet skal tilpasses grunnlaget.

Kvalitetssikring

Noen leverandører innehar selv kompetansen og ressursene til å skrive et godt anbud. Anbudsjuristen kan tilby kvalitetssikring av det allerede produserte tilbudet. Vi vil sikre at tilbudet er mest mulig korrekt og konkurransedyktig. Når vi kvalitetssikrer tilbudet ditt kontrollerer vi at tilbudet er komplett i henhold til angitte krav og spesifikasjoner og at beskrivelser er presise og velformulerte. Vi kommer også med juridiske og taktiske råd slik at tilbudet ditt skal oppnå høyest mulig score.

Klage

Dersom oppdragsgiver ikke har fulgt reglene for offentlige anskaffelser eller retningslinjene gitt i konkurransegrunnlaget, bør du klage til oppdragsgiveren. Vi bistår leverandører med håndtering og oppfølging av feil fra oppdragsgivers side. Dette kan være å granske tildelingsbeslutningen, fremsette begjæring om innsyn, utarbeide klage til oppdragsgiveren eller klageskriv til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Konsultasjon

Har du konkrete spørsmål til en anbudskonkurranse eller ønsker generell rådgivning knyttet til prosess og regler for offentlige anskaffelser, tilbyr Anbudsjuristen enkeltstående konsultasjon. 

Kurs

Synes du det er utfordrende å forstå seg på offentlige anskaffelser? Trenger din virksomhet tips til hvordan øke sjansen for å vinne flere anbud? Da kan et kurs i offentlige anskaffelser være noe for deg.

Close Menu